077-4332200 | ת.ד. 909 גבעתיים 53108
yakgross@gmail.com

סרטים ב-DVD לשימוש אישי

במקום זה אפרסם בקרוב את רשימות הסרטים שלי
שניתן להזמין ב-DVD   
את המקורות השונים לכל DVD
ואת המחירים המומלצים  

בינתיים תוכלו לעיין ברשימת הDVD שערכתי
בלשונית "סרטים בDVD" שבתפריט העליון.