077-4332200 | ת.ד. 909 גבעתיים 53108
yakgross@gmail.com

שימור ותיעוד סרטי ארכיון

 פרויקטים בולטים בנושא שימור וחשיפת סרטים אבודים.
וטיפול בעשרות סרטים ומסמכים העוסקים בתולדות הסרט העברי.

• 1974 -  איתור וחשיפת הסרט "הילדים שלנו"  1947 על שארית הפליטה. שימור 2007

• 1975 -  רכישת אוסף אגדתי, כמנהל ארכיון הסרטים ע"ש ראד (שפילברג) בשיתוף עם יגאל אפרתי ושירות הסרטים הישראלי, ושימור בסיוע מוזיאון המלחמה הבריטי.

• 1975-1978 רישום ושימור סידרה 1 של סרטי כרמל 1934 – 1948 (ביחד עם נתן ולאה אקסלרוד) כמנהל ארכיון הסרטים ע"ש ראד בשיתוף עם ד"ר משה מוסק בגנזך המדינה.

• 1979 -  חשיפה ראשונה של "חלום עמי" סרטו של יוסל'ה רוזנבלט במזרן של מעריץ במאה שערים.  (הסרט נתגלה לפני 10 שנים בעותקים טובים, עדיין מחכה לשימור !)

• במהלך שנות השמונים וראשית שנות ה-90 – פענוח ופיצוח חידת "יעקב בן דב" באמצעות מסמכים איתור חלק מסרטיו בארכיונים בחו"ל והכנת גרסאות בעברית לפי התוכניות המקוריות של בן דב. והפקת הסרט: "יעקב בן דב - אבי הסרט העברי".

• 1989 -  "שיבת ציון", בשיתוף הארכיון הישראלי לסרטים, ארכיון הסרטים הלאומי בפראג. הפקת גרסה עברית ואח"כ הכנת הסרט "חולמים ומגשימים" המבוסס ברובו על סרט זה וסרטים נוספים של בן דב שנמצאו בארכיון הלאומי לסרטים יהודיים בבוסטון.

• 1990 איתור ופיצוח חידת פרד דונקל -  והעברת הסרטים המקוריים לארכיון שפילברג.

• 1990 חשיפת הסרט הפוגה. במשותף עם הארכיון הישראלי לסרטים. ב2008 איתר את האוסף המרכזי של סרטי עצמאות, יוצרי הסרט. (הסרט זקוק לפעולת שימור והצלה).

• 1992 -  אנז"ק בא"י (1918 – 1941) – בסיוע מוזיאון AWM בקנברה, ביקור בלפור בא"י (1925) -  ירושלים, טבריה, בית לחם (1925)  בסיוע מוזיאון אלברט קאהן בפריס.

• 1995 -  טיפול ברכישה ושימור אוסף "מולדת" של ירושלים סגל ע"י הארכיון הישראלי לסרטים בירושלים, והפקת הסרט "יופי של מולדת".

• 1997 -  פענוח, שימור והפקת גרסה עברית לסרט: 
"חיי היהודים בארץ ישראל 1913", בשיתוף עם המרכז הלאומי לקולנוע בצרפת CNC והארכיון הישראלי לסרטים בירושלים.

• 2002 "הילדים שלנו"  1948 -  עיבוד גרסת וידיאו ממקורות בפולין, ארה"ב ישראל וצרפת.

• 2000 – 2007 שיחזור ועיבוד של סרטים מאוסף סרטי כרמל של נתן אקסלרוד -   "מעל החורבות" סרט העלילה העברי הראשון 1938 , "פגע רע", "יובל לרחובות" ועוד.

• 2007 – הפקת גרסה עברית מחודשת  על פי מסמכי בן דב עם פסקול מוסיקאלי תקופתי לסרטו "אביב בארץ ישראל" 1928 בשיתוף עם ארכיון שפילברג.

• 2005 – 2007  שימור והפקת DVD של 8 מקבצי סרטים  מסרטיו של נתן גרוס בשרות הסרטים הישראלי, בהסתדרות העובדים הכללית, סרטי נהורה, המכון לפריון עבודה ועוד.

• 2008 -  "המרתף" סרט העלילה הישראלי הראשון בנושא השואה, עיבוד דיגיטאלי לDVD בשיתוף עם שמעון ישראלי. DVD  חדש יצא לאור ביולי 2008.

• 2009 "אגדה בחולות" -  איסוף ועיבוד קטעים נדירים על תולדות תל-אביב, שנאספו ממקורות רבים ונחשפו לראשונה. ובהם: יום השואה הראשון בגמנסיה הרצליה ב1946 וישיבות מועצת העיר בראשות רוקח מאוסף NARA, הנחת אבן הפינה לבית שטראוס ע"י ח.נ ביאליק ב1928 לווית מקס נורדאו, ביקור הברון רוטשילד, ביקור בלפור בגמנסיה הרצליה ועוד.

• 2010 -  "זאת היא הארץ" - 1935, עיבוד חדש ומשופר שיצא בDVD עם ארכיון שפילברג, לציון 75 שנה להפקת הסרט.

• 2010 -  "לחיים חדשים" -  1935, עיבוד חדש ומתורגם לעברית, שיצא בDVD עם ארכיון שפילברג, לציון 75 שנה להפקת הסרט. וחשיפת השיר הנסתר "תל-אביב" של נתן אלתרמן.

• 2010 -  "מעשה בתייר אמריקאי בארץ ישראל" 1923 החלק שנמצא מתוך סרטו של יעקב בן דב בעיבוד דיגיטלי חדש, עם ארכיון שפילברג.

• 2011 -  נאום זאב ז'בוטינסקי ביידיש 1934, שיחזור ועיבוד. יצא בDVD במכון ז'בוטינסקי.

• 2011 – "הסרט הראשון של פלשתינה 1911", חידוש סרטו של מוריי רוזנברג במהדורה מלאה -  יצא בDVD עם ארכיון שפילברג, לציון 100 שנה להפקת הסרט.

• 2011 – 5 סרטים של חוליית ההסרטה של הגדנ"ע, כולל הסרט:   סעדיה - שורשים במולדת. בשיתוף עם ארכיון צה"ל.