077-4332200 | ת.ד. 909 גבעתיים 53108
yakgross@gmail.com

מרכז לתיעוד הקולנוע הישראלי

THE ISRAELI CINEMA DOCUMENTATION CENTER
In the name of Nathan Gross

המרכז לתיעוד הקולנוע הישראלי
ע"ש נתן גרוס

המרכז לתיעוד הקולנוע הישראלי ע"ש נתן גרוס, יוקם בהמשך לפעילותו מעקביו ומחקריו של נתן גרוס על תולדות הקולנוע בישראל. על סמך 50 שנות פעילותו של נתן גרוס, מחלוצי תעשיית הקולנוע בישראל במאי ומבקר מעורה בעשייה הקולנועית בארץ, ב1990 פורסם הספר הראשון והמקיף הסוקר את תולדות הקולנוע הישראלי – "פרקים בתולדות הראינוע והקולנוע בישראל" מאת נתן ויעקב גרוס.
המרכז יוקם ע"י יעקב גרוס (הבן) בשיתוף עם הסינמטקים בישראל. המרכז יפעל לאיסוף ולריכוז מידע כתוב ומצולם שפורסם בכלי התקשורת, מידע הנמצא בארכיונים וכ"כ מידע שטרם פורסם ונמצא בידי יוצרי הסרטים ובידי אספנים.
חלקים רבים מהמידע נאספו ע"י גורמים ציבוריים ביניהם: ספריות הארכיון הישראלי לסרטים בסינמטק ירושלים, המכון הישראלי לקולנוע בספריית סינמטק תל-אביב, ארכיון שפילברג באוניברסיטה העברית, תיקי הצנזורה בגנזך המדינה, תיקי ההפקות בשירות הסרטים הישראלי, מרכז הסרט שבמשרד התמ"ת, הארכיון הציוני המרכזי, פרסומים רבים בבית הספרים הלאומי, ספריות ציבוריות ומוסדיות ועוד.
מידע רב נמצא בידיהם של יוצרים ומפיקים בארץ ובחו"ל. הנגישות לרוב המידע קשה ולעיתים בלתי אפשרית.
מטרת המרכז לתיעוד הקולנוע הישראלי לסרוק את החומר הרב הנמצא במקורות רבים וליצור מאגר אלקטרוני נגיש לכל, שיאפשר לארכיוני הסרטים, לשירותי התקשורת השונים, לחוקרים, תלמידים, ומתעניינים שונים להגיע למידע העיקרי על הקולנוע הישראלי ויוצריו באמצעות האינטרנט. מורשים יוכלו להגיע למידע מסווג על פי רשות מיוחדת מבעלי הזכויות.

המטרה העיקרית כאמור תהיה בתחום איסוף המידע וקטלוגו הממוחשב. המרכז לא יעסוק באיסוף פריטים וחפצים. פריטים מעניינים שיתגלו במהלך האיסוף יתועדו, יצולמו ויופנו לספריות הסינמטקים ולעוסקים באספנות חומרית, הבנויים לשימור בתנאים ראויים.